Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Druhy číslovek
 • Věta jednoduchá, souvětí

Český jazyk – sloh

 • Dramatizace pohádky – O krkavci

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100
 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem

Vlastivěda

 • Severní Čechy

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová

Pracovní činnosti

 • Návrh masek  k pohádce O krkavci

Výtvarná výchova

 • Výroba masek a kulis na divadelní představení

Hudební výchova

 • Akordy, nácvik písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 21. 4.  – od 15,30 do 17,30 hod – informativní třídní schůzky.

                                   Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

český jazyk

matematika

číslovky desetinná čísla
Back To Top