Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V – docvičování

Anglický jazyk

 • In the playground

Matematika

 • Dělení se zbytkem – prověřování znalosti
 • Násobení a dělení násobků 10

Prvouka

 • Dělení rostlin (kvetoucí x nekvetoucí, léčivé, chráněné, jedovaté, okrasné a užitkové) – prověřování znalostí
 • Části kvetoucích rostlin

Pracovní činnosti

 • Jaro

Výtvarná výchova

 • Jaro – malba, tuš

Hudební výchova

 • Hra na flétnu, zpěv, hra na bobotubes

Tělesná výchova

 • Soutěž v Discgolfu
 • Štafeta
 • Průpravná cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1.  V pondělí 18. 4. je st. svátek.
 2. V úterý 19. 4. nástup do školy.
 3. V úterý 19. 4. soutěž v Discgolfu v rámci hodiny TV.
 4. Ve středu 20. 4.  jedou vybraní žáci na štafetové závody.
 5.  Ve čtvrtek 21. 4. od 15:30 do 17:00 h jsou konzultační třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Význam vyjmen. slov po V Procvičování násobků 10 Části rostlin
Přesmyčky vyjm. slov po V Násobení násobků deseti Vše o rostlinách – procvičuj

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top