Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V – slova s předponou vy, vý
 • Vyjmenovaná slova po Z

Anglický jazyk

 • In the playground

Matematika

 • Násobení a dělení násobků 10
 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – vyvození
 • M – G: Přenášení úseček, porovnávání úseček, střed úsečky

Prvouka

 • Rostliny a jejich části – prověřování znalostí
 • Živočichové

Pracovní činnosti

 • Čištění přírody od odpadků

Výtvarná výchova

 • Čarodějnice – kresba, malba

Hudební výchova

 • Zpěv
 • Hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Průpravná cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 25. 4. od 13 h do 14 h proběhne opět příprava žáků na Zlatý list.
 2. V pátek 29. 4. půjdeme po 3. hodině uklízet okolí školy – děti si přinesou rukavice.
 3. Další týden 3. 5. proběhne focení tříd.
 4. V pátek 6. 5. se jede do Opavy do divadla – vybírá se 80,- Kč – lze platit i přes účet školy.
 5. V pondělí 9. 5 jede část třídy na soutěž Zlatý list, zbytek třídy se zúčastní akce Dravci – vybírá se 50,- Kč.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slova s předponou vy, vý Násobení dvojciferných čísel jednocif. činitelem Společné znaky živočichů
Slova s předponou vy, vý Další procvičování násobení Dělení živočichů
Slova s předponou vy, vý Násobení a dělení 100 Dělení živočichů – audio

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top