Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V + slova příbuzná

Anglický jazyk

 • In the playground

Matematika

 • Dělení se zbytkem – docvičování
 • Násobení násobků deseti

Prvouka

 • Okrasné a užitkové rostliny

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Zdobení kraslic

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Štafeta
 • Průpravná cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 4. vyučovací hodinu – 3D kino.
 2. V pondělí odpoledne od 13 h do 14 h příprava žáků na přírodovědnou soutěž Zlatý list.
 3. Na středu do VV si děti přinesou jedno čisté, vyfouknuté a nejlépe i odmaštěné (umýt jarem) vajíčko.
 4. Ve čtvrtek 14. 4. dětem začínají velikonoční prázdniny a končí v pondělí 18. 4. Nástup do školy v úterý 19. 4.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Známkované diktáty – trénuj Násobení násobků 10 Velikonoce – video
Pravopisný trenažér – procvičuj Dělení se zbytkem Zdobení kraslic – tradice

 

Přeji všem dětem a rodičům krásné Velikonoce!!!!!

Back To Top