Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2022

Český jazyk

 • Zájmena a číslovky – procvičování
 • Věta jednoduchá a souvětí

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Mickey, Millie and Mut

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem
 • G: pravidelné obrazce

Vlastivěda

 • Středočeský kraj

Přírodověda

 • Vylučovací soustava

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených k dotváření prostoru

Hudební výchova

 • Melodie vzestupná a sestupná
 • Akord

Tělesná výchova

 • Běh – štafeta

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 18. 4. 2022 – státní svátek.
 • Středa 20. 4. 2022 – zdravověda Krnov.
 • Čtvrtek 21. 4. 2022  15:30 až 17 hod. –  konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Slovní druhy, souvětí x věta jednoduchá, koncovky podstatných jmen, shoda, řadové číslovky,

Písemné násobení, obvody a obsahy, jednotky hmotnosti, osová souměrnost,

Trávicí soustava, krevní, oběh, dýchací soustava,

Praha – mapa, Praha – památky, křížovka,

Back To Top