Týdenní plán od 11. 4. do15. 4. 2022

Český jazyk

 • Číslovky – druhy a skloňování

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • My room
 • Our house

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků

Vlastivěda

 • Praha – hlavní město

Přírodověda

 • Trávicí soustava

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Délka, výška, síla a barva tónů
 • Akord

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Štafetový běh

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 11. 4. 2022 – pletení pomlázek.
 • Úterý 12. 4. 2022 – 3D kino, vybíráme 100,- Kč.
 • Čtvrtek 14. 4. 2022 – velikonoční prázdniny a v pátek 15. 4. 2022 je státní svátek.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Druhy zájmen, druhy číslovek, mě/mně,

Jednotky hmotnosti, délky, zlomky,

Řeky, povrch, pohoří – vrchol,

Kůže, soustavy: dýchací, oběhová, trávicí,

Byl jednou jeden život – krev, srdce, dýchání, trávení,

Back To Top