Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Slabiky DĚ, TĚ, NĚ.
 • Čtení s porozuměním.
 • Doplňkové texty.
 • Slabikář str. 46-49.

Psaní

 • Písmena ž a ř, slabiky a slova s ž a ř..
 • Písanka 2. díl str. 38-41.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10.
 • Sčítání a odčítání do 15.
 • Porovnávání a rozklad čísel.
 • PS str. 12-15.

Prvouka

 • Roční období.
 • Měsíce v roce.
 • PS str. 56

Pracovní vyučování

 • Práce s drátkem – hlemýžď.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí – jarní rostliny.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Malé kotě.
 • Opakování písně Jaro, léto, podzim, zima.

Tělesná výchova

 • Základní pravidla osvojovaných her – školní puttovací turnaj.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo.
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.
 • 18. 4. – státní svátek.
 • 21. 4. – konzultační třídní schůzky. Dodržte, prosím, rezervovaný čas.

                   Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Doplň správně dě, tě, ně + a – do 10 Roční období
Dě, tě, ně – procvičování Rozklad čísel Roční období – video
Roztřiď slova s dě, tě, ně Slovní úlohy Proč máme roční období – video
Práskni krtka – dě, tě, ně + do 15 Urči roční období
Kvíz – dě, tě, ně – do 15 Jaro, léto, podzim, zima – písnička
Dě, tě, ně – letadlo + a – do 15 Měsíce v roce
Věty + a – do 10 Seřaď měsíce v roce
Slovní rozcvička Dopočítávání do 10
Back To Top