Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

Čtení

 • Čtení se správnou intonací
 • Slabiky bě, pě, mě, vě
 • Písmena a hlásky ď, ť, ň
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy
 • Slabikář str. 105-109

Psaní

 • Nácvik písmen f, F, ch, Ch
 • Přepis písmen, slov, vět, diktát
 • Písanka č. 4 str. 22-26

Matematika

 • Sčítání v oboru čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10
 • PS str. 13-15

Prvouka

 • Orientace v čase – rok, roční období
 • Měsíce v roce
 • PS str. 54 a 55

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malba – rozkvetlý keř

Hudební výchova

 • Nácvik písní s jarní tématikou

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o důslednější kontrolu vybavení pouzdra – OSTROUHANÉ tužky a pastelky….
 • 21. 4. –  od 15.30 do 17.30 konzultační třídní schůzka.
 • 17. 5. –  Focení tříd (náhradní termín 19. 5.).
 • 13. 6.  – Školní výlet (hrad Šternberk s programem). Odjezd v 8.00 od školy, plánovaný návrat do 16.00).

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Trénujeme čtení Pexeso na + Dny v týdnu
Doplňování Pexeso na – Roční období
Jarní opakování Číselná řada Procvičování
Je to pravda?    
Slabiky di, ti ni Sčítání do 20  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top