Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2016

Čtení

 • Tvoření slov a vět.
 • Dramatizace pohádky Řípa
 • Hláska a písmeno G,g, F,f
 • Slabikář str. 93 až 97

Psaní

 • Přepis, opis, diktát – kontrola správnosti
 • Nácvik písmene g, G, f, F
 • Písanka str. 20 až 24

Matematika

 • Sčítání v oboru čísel do 20, např. 10 + 6
 • Odčítání v oboru čísel do 20, např. 16 – 6
 • Slovní úlohy
 • Porovnávání čísel do 20
 • Matematický diktát

Prvouka

 • Živočichové, stavba těla
 • Domácí zvířata a jejich mláďata
 • PS str. 50

Pracovní vyučování

 • Vlastnosti materiálu, práce se dřevem v dílně

Výtvarná výchova

 • Krása přírody a vztah k životnímu prostředí
 • Vycházka

 

Hudební výchova

 • Houslový klíč, nota celá

Tělesná výchova

 • Hry
 • Přeskoky přes švihadlo

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Blíží se hodnocení práce žáků za 3. čtvrtletí. Trénujte diktát slov, vět, matematický diktát, slovní úlohy, plynulé čtení, čtení slov s předložkami, intonaci vět.
 • 20. dubna pojedeme do Krnova na loutkové představení Čert a Káča. Budu vybírat 30 Kč na vstupné a 30 Kč na cestu autobusem.
 • 21. dubna budou třídní schůzky, od 15. 30 hod. do 17. 30 hod.

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka                             
Písmenko G,g  Desítky a jednotky  Domácí zvířata a jejich mláďata
Písmenko F,f  Číselná řada do 20  
 Čtení slov se slabikotvorným l, r  Sčítání do 20  
 O jelenovi    

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top