Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

Český jazyk

 • Skloňování číslovek.
 • Věta jednoduchá a souvětí.

Český jazyk – sloh

 • Popis.

Anglický jazyk

 • Prepositions.

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem.
 • Procvičování písemného dělení, násobení a zlomků.
 • G: jednotky obsahu.

Vlastivěda

 • Severní Čechy.

Přírodověda

 • Dýchací soustava.

Pracovní činnosti

 • Rozmnožování rostlin trsem.

Výtvarná výchova

 • Umělecké zachycení skutečnosti.

Hudební výchova

 • Melodie vzestupná a sestupná.
 • Akordy.
 • Nácvik nové písně.

Tělesná výchova

 • Gymnastika, skok do výšky.
 • Přehazovaná.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 21. 4. 2016 se konají od 15:30 do 17:30 hod. konzultační třídní schůzky.
 • Dětem chybí v kufříku nebo pouzdře: pentilka, tužka, kružítko, píšící pero /propiska/, guma, ořezávátko, pastelky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Slovní druhy Obvod a obsah Dýchací soustava Co je na obrázku
Větný celek Des. čísla Kůže Čtení z mapy
Pravopis     Slepá mapa
      Severní čechy
Back To Top