Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

Český jazyk

 • Opakování a procvičování probraného učiva
 • Druhy vět, slovní druhy, tvrdé a měkké souhlásky
 • Bě, pě, vě, mě
 • Sloh – telefonování, stručná informace

Čtení

 • Spisovatel, ilustrátor
 • Výstavka oblíbených knížek
 • Čítanky – čtení s intonací

Psaní

 • Trénování spojů jednotlivých písmen a slabik
 • Přepis a diktát krátkých textů

Matematika

 • Dělení číslem 3
 • Procvičování násobení a dělení 2, 3
 • G – měření na cm, mm

Prvouka

 • Hospodářská zvířata – test
 • Názvy zvířat, jejich mláďat, užitek pro člověka, potrava, místo chovu

Pracovní vyučování

 • Prostorová práce – lepení, stříhání

Výtvarná výchova

 • Akvarel podle předlohy – zvířata v zoo

Hudební výchova

 • Poznej písničku dle notového zápisu
 • Notový zápis

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, dynamika, postřeh
 • Míčové hry
 • Cvičení s lavičkami, na lavičkách, překonávání překážek

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybírám na výlet 400,- Kč.
 2. Ve středu 20. 4. jedeme na loutkovou pohádku do Krnova.
 3. Ve čtvrtek 21. 4. navštívime Integrované výjezdové středisko
 4. Ve čtvrtek 21. 4. se konají tř. schůzky od 15:30 do 17:30

třídní učitelka, Irena Santariusová

Odkazy na procvičování učiva

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Dělení 3 Co už umíme Tažní ptáci
Mlsný zajíc Procvičuj si Hádanky
Násobíme,dělíme Doplň správně Trénuj logiku

Text

Back To Top