Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

Český jazyk

  • Opakování všech vyjmenovaných slov

Anglický jazyk

  • In the playground – Whose …. is this?

Matematika

  • Dělení se zbytkem 8,9

Prvouka

  • Živočichové – stavba těla, obratlovci a bezobratlí

Pracovní činnosti

  • Výroba píšťalek

Výtvarná výchova

  • Dokončovací práce

Hudební výchova

  • Tanec, hra na flétnu – Beskyde, Beskyde, nácvik písně: Když jsem byl malučký, poslech: Osudová

Tělesná výchova

  • Sportovní hry, hry na obratnost a rychlost, zdravotní cvičení

Doplňující informace pro rodiče

  1. Ve čtvrtek 21. 4. od 15:30 jsou informativní třídní schůzky o prospěchu dětí.
  2. V pátek si děti přinesou malý zavírací nožík na otloukání píšťalek.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Opakování vyjm. slov Dělení se zbytkem Clothes

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top