Týdenní plán od 18. 2. do 22. 2.

 • 4. A
 • 724× přečteno

Český jazyk

 • Pravopis koncovek podstatných jmen – všechny rody
 • Společná četba – Staré pověsti české
 • Poslechy z CD – pověsti

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení
 • Telefonní rozhovor

Matematika

 • Procvičování, opakování – jednotky času
 • Jednotky délky, jednotky hmotnosti

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC
 • Příloha emailu

Vlastivěda

 • Cyril a Metoděj, počátky křesťanství
 • Románský sloh

Přírodověda

 • Ekosystém pole – opakování
 • Ekosystém louka

Pracovní činnosti

 • Jednoduché pohoštění

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce

Hudební výchova

 • Zhudebněná pohádka
 • Opakování noty

Tělesná výchova

 • Roznožka přes kozu
 • Kolektivní hry

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top