Týdenní plán od 25. 2. do 1. 3.

 • 4. A
 • 722× přečteno

Český jazyk

 • Slovní druhy – opakování
 • Slovesa – osoba, číslo, infinitiv
 • Pravopis koncovek podstatných jmen
 • Ukázky z čítanek, poslechy ukázek

Český jazyk – sloh

 • Telefonní rozhovor
 • Řečnická cvičení

Anglický jazyk

 • Test 4
 • Slovní zásoba In the town
 • Vazba Theré s… Are there …

Matematika

 • Odhad výsledku, kontrola výpočtu
 • Jednotky – opakování
 • Slovní úlohy s jednotkami délky, hmotnosti, času

Informatika

 • Emailová schránka – seznam, centrum …
 • Doplňování pracovního textu – kvalifikovaná práce s klávesnicí PC

 

Vlastivěda

 • Opakování – Velká Morava, křesťanství
 • Přemyslovci

 

Přírodověda

 • Ekosystém louka

Pracovní činnosti

 • Klaun – prostorová práce z papíru

Výtvarná výchova

 • Louka – skupinová práce

Hudební výchova

 • Intonace podle not
 • Doprovod na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Průprava na okresní turnaj ve vybíjené
 • Přeskok přes kozu

Doplňující informace pro rodiče

Příští týden  – jarní prázdniny. Ve středu 13. 3. od 15,30 informativní tř. schůzky.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top