Týdenní plán od 11. 2. do 15. 2.

 • 4. A
 • 602× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského – muž, stroj
 • Pravopis koncovek podstatných jmen
 • Texty českých i cizích autorů

Český jazyk – sloh

 • Blahopřání
 • Obsahy pověstí

Matematika

 • Řešení slovních úloh s více výpočty
 • Písemné i pamětné výpočty
 • Jednotky obsahu

Informatika

 • Grafický editor – kreslení
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC

Vlastivěda

 • Pověst a skutečnost – Staré pověsti české
 • Velkomoravská říše

Přírodověda

 • Ekosystém pole

Pracovní činnosti

 • Práce z papíru – proplétání
 • Zdravý jídelníček

Výtvarná výchova

 • Umění, vznik uměleckého díla
 • Dokončení práce

Hudební výchova

 • Poslech ukázek hud. děl
 • Gradace, kontrast

Tělesná výchova

 • Stoj o rukou
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top