Týdenní plán od 18. 2. do 22. 2.

 

Český jazyk

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Vyjmenovaná slova po s
 • Čtení vlastní pohádky

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba, předložky

Matematika

 • Písemné odčítání trojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • Geo – kružnice

Prvouka

 • Planety – skupinová práce
 • Opakování o neživé přírodě

Pracovní činnosti

 • Klíčivost semen – miska, vata, semena

Výtvarná výchova

 • Sněhové vločky – lepidlo a krupice

Hudební výchova

 • P. Tancuj, tancuj

Tělesná výchova

 • V pátek 22.2. –  bobování

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte na placení výletu, někteří nemají zaplacenou zálohu za leden.

V pátek půjdeme opět bobovat nad park, prosím o náhradní věci(ponožky..) a pořádné oblečení, budeme dvě hodiny venku(rukavice, čepice)

Bruslení odkládáme na březen.

Recitační soutěž bude 28.2.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top