Týdenní plán od 18. 12. do 22. 12. 2023

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Podmět a přísudek
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Slovní úlohy s průměrnou rychlostí
 • Geo – rovinné obrazce

Vlastivěda

 • Období po 2. svět. válce
 • Opakování dějepisného učiva

Přírodověda

 • Výtrusné a semenné rostliny

Informatika

 • Psaní všemí deseti

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Koledy a lidové tradice

Tělesná výchova

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Žáci si budou denně nosit vše podle rozvrhu, nebudou si nechávat věci pod lavicemi, taktéž znovu připomínám zákaz zdržování se v šatně ve škole. Kontrola pomůcek bude zapisována v jednotlivých předmětech.

V pátek 22. 12. bude zkráceno vyučování do 11.25 hod.

Vánoční prázdniny trvají až do 2. 1. 2024, do školy jdou žáci 3. ledna 2024.

PŘEJI VŠEM PŘÍJEMNÉ SVÁTKY A ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ PO CELÝ PŘÍŠTÍ ROK!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Podmět a přísudek piškvorky Obvody Přírodověda – stavba rostlin Sametová revoluce
Přísudek jmenný a slovesný informatika Pamětné počítání , slov. úlohy Listy , stonky , kořeny Vznik ČR
Násobení , dělení se zbytkem Testík , Demokracie
Back To Top