Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12. 2023

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Základní skladební dvojice ve větě

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení dvojciferným číslem
 • Průměrná rychlost
 • Slovní úlohy
 • Obsah a obvod čtverce a obdélníka

Vlastivěda

Poválečný vývoj

Přírodověda

 • Třídění organismů
 • Principy třídění

Informatika

 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte vyplnit přihlášky na lyžák a donést je do školy hned v pondělí.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Přírodověda – dělení rostlin

Vlastivěda – osvobození , kvíz

Matematika – průměrná rychlost

Jazyk český – shoda podmětu

 

Back To Top