Týdenní plán od 18. 12. do 22. 12. 2023

Český jazyk

 • Psaní u,ů,ú
 • Dvojhlásky ou, au, eu
 • Slabikotvorné R,L
 • Souhlásky

 

Čtení

 • Recitace vánočních básní
 • Čtení vánočních příběhů
 • Poslech vánočních příběhů

Psaní

 • Docvičování písmen malé i velké abecedy
 • Opis, přepis s doplňováním
 • Diktát vět s aplikací psaní ů,ú a všech probraných pravidel (začátek věty, konec věty…) – vyberu z uč. ČJ

Matematika

 • Počítání do 100
 • Opakování sčítání a odčít. desítek do 100
 • Opakování sčít. a odčít. desítek a jednotek do 100
 • Vyvození sčít. a odčít. čísel s desítkou a jednotkou prozatím bez přechodu desítky
 • M – G: přímka, bod

Prvouka

 • Zima – úvod
 • Vánoce

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 19. 12. je plavání.
 2. Na čtvrtek 21. 12. do VV si děti přinesou větší jablíčko.
 3. V pátek 22. 12. proběhne vánoční besídka. Děti si přinesou jen dáreček pro spolužáka a maličkou (cca 5 ks cukroví) krabičku cukroví. Kdo nepeče, stačí sušenky, sušené ovoce…
 4. V pátek 22. 12. bude výuka zkrácena o 5 min. Na oběd odcházíme v 11:20.
 5. Po vánočních prázdninách se děti vrátí do školy 3. 1. 2024 (středa).

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Psaní ů,ú,u Sčítání do 100 České vánoční zvyky – video
Psaní ů,ú Odčítání do 100 Staré vánoční zvyky – video
Slabikotvorné R,L

Dvojhlásky

Přímka Křemílek a Vochomůrka – pohádka

Přeji dětem i rodičům krásné Vánoce, spoustu radosti a rodinné pohody!

 Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top