Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12. 2023

Český jazyk

 • Samohlásky
 • Krátké a dlouhé samohlásky
 • Dvojhlásky au, ou, eu
 • Psaní ů,ú,u

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • U pokročilých čtenářů – výraz
 • Čtený přednes
 • Recitace vánoč. básní

Psaní

 • Docvičování písmen malé i velké abecedy
 • Opis, přepis slov a vět
 • Diktát

Matematika

 • Počítání po desítkách do 100
 • Opakování sčít. a odčít desítek
 • Vyvození sčít. a odčít desítek a jednotek do 100
 • M-G: přímka

Prvouka

 • Test z kapitoly Rodina
 • Zima

 

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí děti přinesou vyplněnou přihlášku na lyžařský kurz.
 2. Plavecký kurz z 12. 12. je přeložen na 19. 12. V úterý tedy není plavání.
 3. Ve středu 13. 12. v 17:45 proběhne před naší školou tradiční akce – Česko zpívá koledy – jste všichni srdečně zváni!
 4. Ve čtvrtek 14. 12. jedeme do skanzenu v Rožnově na krásnou vánoční akci – informace pošlu v pondělí prostřednictvím EDU a také děti domů přinesou souhlas.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Dvojhlásky Sčítání jednotek a desítek Zima
Doplňování ú,ů,u Odčítání jednotek Vánoce
Procvičování ú,ů,u Trojice sčítanců Příliš štědrý večer – pohádka

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top