Týdenní plán od 18. 12. do 22. 12. 2023

 

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Základní skladební dvojice
 • Druhy podmětu a přísudku

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova, zacházení s grafickým materiálem

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Písemné děleni 2. cif. dělitelem menším než 30
 • Průměrná rychlost
 • G: čtverec, obdélník – obsah, obvod

Vlastivěda

 • Poválečný vývoj

Přírodověda

 • Třídění rostlin, stavba těla
 • Výtrusné a semenné rostliny

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Zima

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, překontrolujte pomůcky do geometrie a doplňte. Dále dětem chybí lepidlo, pastelky a nůžky.
 • 22. 12. 2023 – vánoční besídka.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Podmět a přísudek, druhy přísudku, druhy podmětu,

Obvod a obsah čtverce a obdélníku, obvod trojúhelníku, počítej pamětně,

Od totality k demokracii, počátek nových nadějí,

Třídění rostlin, r. semenné x výtrusné, poznáš mě, výtrusné rostliny,

Back To Top