Týdenní plán od 11. 12. do 15. 12. 2023

Český jazyk

 • Podmět a přísudek holý, rozvitý aj.
 • Mluvnické kategorie u sloves.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Písemné děleni 2. cif. dělitelem menším než 30
 • G: obvod a obsah čtverce, obdélníku

Vlastivěda

 • Obnovení republiky

Přírodověda

 • Třídění organismů
 • Principy třídění přírodnin

Informatika

 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Koledy a vánoční písně

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Odevzdat přihlášku na lyžák.
 • Pravidelná kontrola pomůcek.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Slovesa, podmět a přísudek,

Pamětné počítání, pamětné počítání 2, průměrná rychlost,

Tělo rostlin, stavba rostlin, poznávačka, dělení rostlin,

2. sv. válka, kvíz, křížovka,

Back To Top