Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno D, d
 • Doplňková čtení
 • Hláska a písmeno K, k
 • Seznámení s dvojtečkou, vykřičníkem
 • Slabikář str. 32 až 36.

Psaní

 • Nácvik  psaní t, j, J
 • Opis a přepis slabik, slov
 • Diktát písmen, slabik
 • Písanka str. 15, 16, 17

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 8
 • Slovní úlohy, matematický diktát
 • Počítání s penězi, dočítání, rozklad čísel, sčítání pod sebou.
 • PS str. 12, 13, 14

Prvouka

 • Opakování v zimě
 • Orientace v místě bydliště
 • Obec – vycházka

Pracovní vyučování

 • Město

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení pozitivních smyslů pro místo bydliště
 • Kresba zajímavostí našeho města

Hudební výchova

 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, pravidelně kontrolujte dětem pouzdra.
 • Prosím, podepisujte čtení a domácí úkoly.
 • Do matematiky budou děti potřebovat peněženku.
 • Ve středu si uděláme vycházku po obci, děti musí být teple oblečeny.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Jiné
Obrázkové čtení Učíme se počítat Kde bydlím Videa z přírody
Čtení s porozuměním Rozklad čísel (8) Kde bydlím
Čteme slova s D, d Sčítání do 8 Město Albrechtice
Rozklad čísla 8
Back To Top