Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2021

Český jazyk

 • Procvičování souhlásek měkkých – ž, š, č, ř, c
 • Souhlásky měkké – j, ď, ť, ň
 • Procvičování tvrdých souhlásek
 • str. 63, 65, 66, 67

Čtení

 • Divadlo, jeviště, herec, maňásci, loutky
 • Čtení jednoduchých scénářů – loutkové divadlo

Psaní

 • Opis, přepis slov, vět
 • Diktát slov, vět

Matematika

 • Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu 10
 • Pololetní písemná práce
 • G: bod, úsečka, přímka – rýsování
 • M str. 27-31

Prvouka

 • Člověk a zdraví – nemoc a úraz, naše zdraví
 • Hygiena
 • Uč str. 38, 39
 • Prac. sešit str. 45, 46, 47

Pracovní vyučování

 • Výroba papírových loutek

Výtvarná výchova

 • Kresba křídami – sněhulák

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku – bobování

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o každodenní kontrolu pouzder  (ostrouhané pastelky, tužky) a pomůcek do školy – děti začínají hodně zapomínat! Úkoly si zapisujeme také  do deníčků
 • Pokud to počasí dovolí, půjdeme opět v týdnu bobovat – bližší informace na EduPage
 • Připomínám také nutnost mít 2 roušky /na výměnu/

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Procvičování – měkké souhlásky- ž, š, č, ř, c + do 100 Úraz a nemoc
 Slabiky ji-jí – do 100 Stavba těla člověka
 Slabiky di-dí G : procvičování Hygiena
Slabiky ti – tí Psí smečka  – 100 /90-5/
Slabiky ni – ní + do 100 – testík
Doplň i/í – do 100 – testík
Back To Top