Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2016

Český jazyk

 • Souhlásky měkké – (ši-ší, ři-ří)
 • Opakování tvrdých i měkkých souhlásek
 • Pololetní test z probraného učiva

Čtení

 • Společná i tichá četba vybraných pohádek
 • Dramatizace pohádky
 • Návštěva místní knihovny

Psaní

 • Procvičování psaní slov, vět, číslic a znamének
 • Diktát slov na tvrdé a měkké souhlásky

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (45+5, 50-3)
 • Modelování těles – krychle, kvádr ( skládání z papíru dle šablony)
 • Pololetní test (sčítání, odčítání, slovní úlohy, porovnávání, číselná osa)

Prvouka

 • Člověk a jeho zdraví – naše tělo (stavba)

Pracovní vyučování

 • Pokračování v šití – přišívání knoflíků

Výtvarná výchova

 • Zima za oknem

Hudební výchova

 • Rytmus, doprovod na rytmické nástroje (nádobí)
 • Délka not, zpěv písniček se zimní tématikou

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. 13. 1. – proběhne předposlední lekce plaveckého kurzu
 2. Peníze na lyžák nevybírám, zatím sjezdovka ve Vrbně není zasněžená
 3. V pátek si děti opět přinesou do Pv jehlu, niť a knoflíky (dvě dírky)
 4. Během týdne budou děti psát pololetní testy z M, ČJ
 5. 14. 1. – začíná kurz bruslení (bližší informace na El-ce)

Irena Santariusová, třídní učitelka

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Oprav špatné příklady Slova se slabikou či-čí Naše tělo
Pisemné sčítání a odčít. Slova se slabikou ři-ří Části těla
Pětiminutovka z M    

Text

Back To Top