Týdenní plán od 10. 9. do 14. 9.

 

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Psaní u, ú , ů
 • Sloh – Medvěd na náměstí – osnova vyprávění
 • Čtení – čítanka str.16 -23

Anglický jazyk

 • 1.lekce – slovíčka, pozdravy

Matematika

 • Počítání do sta s přechodem 10
 • Slovní úlohy – zápis do sešitu, úprava
 • Geometrie – bod, přímka – pravidelně ve středu!!!

Prvouka

 • Budova školy – popis
 • Školní řád, telefonní čísla
 • Cesta do školy – bezpečnost

Pracovní činnosti

 • Navlékání korálků – jeřabiny, fazole, apod.

Výtvarná výchova

 • Drak – tempery

Hudební výchova

 • Notová osnova, houslový klíč, taktová čára, délky not
 • Písnička Beskyde…

Tělesná výchova

 • 11.9. plavecký výcvik – odjezd 7.25 hod. od školy!!!!!

Doplňující informace pro rodiče

12.9. Třídní schůzka pro všechny v 16.15 hod. ve třídě.

11.9. Plavání – plavky, čepice, ručník – učíme se 4.a 5.hodinu podle rozvrhu

Do Vv potřebují děti vlastní temperové barvy.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top