Týdenní plán od 17. 9. do 21. 9. 2012

Český jazyk

 • Odvozování slov předponami a příponami.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 14-16.

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu.

Anglický jazyk

 • Numbers
 • 1-100.

Matematika

 • Jednotky délky.
 • Pamětné a písemné násobení a dělení.
 • Geometrie: geom. obrazce,úhel.
 • Učebnice str.10-14,16-17.

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin – Lucemburkové.

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování dárkové taštičky.

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí.

Hudební výchova

 • Kánon.
 • Délka not.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 17. 9. máme v tělocvičně školy divadlo s dopravní tématikou (vstupné 40,- Kč).
 • Ve středu 19. 9. budeme besedovat s panem sokolníkem.
 • Doobalte učebnice a sešity.
 • Ještě několik dětí si nedoneslo kufříky s pomůckami.

Jana Vyležíková, tř. učitelka

Back To Top