Týdenní plán od 24. 9. do 28. 9. 2012

Český jazyk

 • Předpony a předložky z, s.
 • Slova jednoznačná a mnohoznačná.
 • Slova s citovým zabarvením.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 16-19.

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu.

Anglický jazyk

 • In the classroom.

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení.
 • Jednotky délky.
 • Geometrie: trojúhelníková nerovnost, úhel.
 • Učebnice str. 12-18.

Vlastivěda

 • Osvícenství.

Přírodověda

 • Paliva.
 • Kovy.

Pracovní činnosti

 • Taštička.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Doprovod písně.
 • Kánon.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.
 • Střídání běhu s chůzí.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplaťte fond – 50 Kč, Vv – 50 Kč, ZAV – 150 Kč a SRPDŠ 150 Kč.
 • Některým žákům chybí kufříky s pomůckami.
 • Doobalte sešity a učebnice.
 • Sledujte informace na EL-CE.

Jana Vyležíková, tř. učitelka

Back To Top