Týdenní plán od 10. do 14. 9. 2012

 • 4. A
 • 422× přečteno

Český jazyk

 • Mateřský jazyk, komunikace
 • Slova spisovná a nespisovná, synonyma, slova citově zabarvená
 • Literární výchova – četba pohádek, vlastní výtvarný doprovod k textu

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení – rozhovor (sportovní redaktor x sportovec, téma – LOH v Londýně 2012)

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Připomeň si: násobení a dělení, zaokrouhlování čísel na desítky a stovky, pamětné sčítání a odčítání, jednotky délky, objemu a hmotnosti (Uč. str. 3 – 8)
 • Geometrie – vzájemná poloha přímek v rovině – různoběžky

Vlastivěda

 • Česká republika – postavení v Evropě, vznik ČR, historické země

Přírodověda

 • Příroda neživá – vzduch

Pracovní činnosti

 • Postavička – prostorová práce, papír, textil

Výtvarná výchova

 • Pohádková bytost – lachtani

Hudební výchova

 • Poslech písně „Lachtani“ v podání J. Nohavici
 • Opakování oblíbených písní

Informatika

 • Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik při práci s PC
 • Vyhledávání informací k LOH v Londýně

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý (11. 9. 12) po první vyučovací hodině jedeme plavat do Krnova na bazén. Po příjezdu máme ještě pátou vyučovací hodinu. Končíme ve 12:20 hod.

Dne 12. 9. 12 v 16:15 hod. proběhnou třídní schůzky rodičů ve třídě 4. A.

Dokoupit do AJ stírací tabulku a sešit číslo 523.

Eva Rusinská, zástup za tř. uč. T. Hazuchovou 

Back To Top