Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6.

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Opakování učiva
 • Čtení vlastních knih

Anglický jazyk

 • Shrnutí učiva

Matematika

 • Opakování a prověřování učiva
 • Geo – konstruktivní úlohy

Prvouka

 • Pečujeme o své zdraví

Pracovní činnosti

 • Papírové vystřihovánky

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Písničky z CD

Tělesná výchova

 • Příprava na soutěž v atletických disciplínách

Doplňující informace pro rodiče

Během týdne budeme psát kontrolní práce z Ma, Jč a Prv, nutné potřeby na rýsování do geometrie!

Do konce týdne prosím o uhrazení částky na prac. sešity do 4.roč. – týká se  ještě 11 žáků.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top