Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021

Český jazyk

 • Párové souhlásky v-f
 • Procvičování slovních druhů
 • Uč. s. 100

Čtení

 • Hlasité čtení s přednesem
 • Uč. s. 139-145
 • Společná četba

Psaní

 • Opis a přepis
 • Diktát vět

Matematika

 • Násobení a dělení 4, čtvrtina
 • Automatizace násobení a dělení čísly 2, 3
 • Slovní úlohy
 • G: přímka, úsečka, body
 • M s. 28-30

Prvouka

 • Léto
 • V okolí obydlí, Na louce
 • Uč. s. 56

Pracovní vyučování

 • Motýli – prostorový obrázek

Výtvarná výchova

 • Hmyzáci

Hudební výchova

 • Hudební hry
 • Rytmizace písní

Tělesná výchova

 • Rychlý běh,
 • Rychlý běh po dráze vymezené čárami, s došlápnutím na jednotlivé mety

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o kontrolu pomůcek, doplnění chybějících pomůcek. Pravítko nosí děti každý den!
Do hodin Tv  (probíhají venku) budou děti potřebovat věci na převlečení (tričko, mikina, tepláky,  vhodnou obuv)

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Párové souhlásky v-f Dělení 4 Léto v okolí obydlí
Kartičky v-f Dělení 4 domino Na zahradě
Trenažér v-f Procvičuj +, – do 100 – hadi V sadu
Párové souhlásky – procvičování Doplň tabulku Na statku
Procvičuj- násobení  a dělení 4

 

Back To Top