Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Koncovky podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování, slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Unit test 7

Matematika

 • Procvičování učiva zlomky
 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Přímá úměrnost
 • G: rýsování rovnoběžníku

Vlastivěda

 • Rudolf II., bitva na Bílé hoře, 30 -letá válka

Přírodověda

 • Ekosystém rybník – živočichové

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí
 • Multimediální využití počítače

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Design a estetika předmětů denní potřeby

Hudební výchova

 • Pantomima, pohybová improvizace k hudbě

Tělesná výchova

 • Technika startu, nízký start, sprint

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 17 . 5.  začíná prezenční výuka.
 • Učíme se podle rozvrhu. Děti si donesou do školy pomůcky, které mají v uzavíratelné folii (kartičky i/y, 1-10, vzory podstatných jmen, Ž-NŽ); pracovní listy do M a ČJ, pracovní sešity, přezůvky, pomůcky na rýsování a řádně vybavené pouzdro; do TV – cvičební úbor a tenisky (budeme chodit cvičit ven).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk, matematika PŘ a VL
Podstatná jména – rod mužský

Shoda přísudku s podmětem

Zlomky – zápis

Výpočet z celku – zlomky

 

 

Hledej ryby

Rybník – ptáci

Rybník a jeho okolí

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Jagellonci – letadlo

Rudolf II.

 

 

Back To Top