Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování, slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Describing people’s things

Matematika

 • Procvičování učiva zlomky

Vlastivěda

 • Vladislav II., Ludvík Jagellonský

Přírodověda

 • Ekosystém rybník

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti nebo na zahrádce

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Operetka Budulínek

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk a matematika Vlastivěda a přírodověda
Podmět rodu mužského

Podmět rodu středního a ženského

Budulínek

Písemné násobení

Písemné dělení

Sčítání a odčítání zlomků

Najdi shodu

Honička v bludišti

 

Křížovka 1

Křížovka 2

Jagellonci

Rybník – rostliny

Ryby

Ekosystém rybník

Rybník – poznej rostliny

 

 

 

 

 

Back To Top