Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Souvětí, spojovací výrazy
 • Slovní druhy
 • str. 124-128

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek nahlas i potichu

Anglický jazyk

 • Uni test 7

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • G – rýsování rovnoběžníku, obdélníku, čtverce

Vlastivěda

 • Habsburkové
 • Rudolf II.
 • Bitva na Bílé hoře

Přírodověda

 • Ekosystém potok, řeka – živočichové
 • str. 59-60

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Základní vybavení kuchyně, využití pracovní plochy

Výtvarná výchova

 • Estetika předmětů denní potřeby

Hudební výchova

 • Taneční kroky 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Skok daleký, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden opět probíhá prezenční výuka, učíme se ve škole. Za příznivého počasí chodíme cvičit v Tv ven.

Matematika Český jazyk Vlastivěda Přírodověda Jiné
Průměr Koncovky podst. jm. Habsburkové Potok, řeka – video Trénuj značky
Obvody Doplň správně Rudolf II. Ekosystém potok, řeka Dopr. testy
Obsah čtverce VJ x souvětí Prezentace
Obsah obdélníku Sl. druhy Video

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top