Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021

Čtení

 • Vyvození slabik di, ti, ni, dy, ty, ny
 • Slabikář strana 87 až 91
 • Čtení pracovních listů, čtení s porozuměním

Psaní

 • Nácvik písmen f, F, D, Ť
 • Psaní v písance

Matematika

 • Vztahy o několik více, o několik méně
 • PS str. 21 až 23
 • Procvičování sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Poznáváme hodiny
 • Opakujeme měsíce a dny v týdnu
 • PS str. 60, 61, 63

Pracovní vyučování

 • Dokončení domečku pro ježibabu

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Hudební hádanky
 • Poznáváme hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Příští týden se učíme, děti si musí přinést všechny pracovní sešity a  pomůcky do školy. Hlavně, prosím, dejte do pořádku fixy na tabulku, protože budeme trénovat nová písmena!!! Ostrouhejte pastelky a tužky.
 • Trénujte učivo v odkazech. Děti mohou pracovat samostatně, kontrolu provádí počítač.

Odkazy k procvičování učiva

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Kvíz na di, ti, ni Sčítání a odčítání do 20 Poznej hodiny
Slova s di, ti, ni Sčítání a odčítání do 20 Trénuj hodiny
Anagram na di, ti, ni Sčítání a odčítání do 20 Kolik je hodin ?
Karty na di, ti, ni Krtci – sčítání a odčítání do 20 Měsíce
Náhodné karty na di, ti, ni Bludiště Měsíce
Otoč kolo a udělej ! Slovní úlohy, více, méně Dny v týdnu
Čtení s porozuměním Online cvičení Dny v týdnu
Pyramidy
Back To Top