Týdenní plán od 17. 4. do 21. 4. 2023

Český jazyk

 • Slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.
 • Procvičování psaní párových  souhlásek.
 • Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.
 • SV: Vypravování.
 • Uč. str. 86 až 87.

Čtení

 • Čtení slov cizího původu.
 • Vyhledávací čtení.
 • Čtení vět se správnou intonací.
 • Čtení cizího textu .
 • Práce s textem.
 • Uč. str. 130.

Psaní

 • Opis a přepis.
 • Přesmyčky.
 • Písanka str. 20-22.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2. Dvakrát větší, dvakrát menší.
 • Násobení číslem 3, třikrát větší.
 • Slovní úlohy na násobení a dělení.
 • PS 6. díl str. 8-12.

Prvouka

 • Čas. Budoucnost, minulost, přítomnost.
 • PS str. 59-61.

Pracovní vyučování

 • Vycházka – Den Země.

Výtvarná výchova

 • Jarní přání Zemi.

Hudební výchova

 • Práce s písní Auta.
 • Nácvik písně Tancovala žížala.
 • Poslech písně Země má.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – házená.
 • Posilovací cviky, dynamika, postřeh, Cvičení na žebřinách, cvičení s využitím rozložené švédské bedny – přenášení a přemísťování.

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • 20. 4. 2023 od 15:30 konzultační třídní schůzky(prospěch a chování žáků). Doporučuji využít rezervační systém.
 • 27. 4. 2023 Slet čarodějnic a čarodějů v 16:00 u školy. Chystejte kostýmy a košťata!

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český  Matematika  

Prvouka                                                  

Slabiky bě, pě, vě, mě Trenažér násobení 2 Budoucnost, současnost, minulost
Slovní spojení bě, pě, vě, mě Početní trenažér dělení 2 Části dne
Diktáty bě, pě, vě, mě. Násobení i dělení Dny v týdnu
Tvoření tvarů slov Násobky 3 Měsíce
Párové souhlásky – procvičování Řazení násobků 3 Země má
Tvrdé a měkké slabiky Nakupujeme
Sčítání do 100
Sčítání a odčítání do 100
Back To Top