Týdenní plán od 10. 4. do 14. 4. 2023

Český jazyk

 • Slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ.
 • Slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.
 • Procvičování psaní párových  souhlásek.
 • Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.
 • SV: Vzkaz, SMS.
 • Uč. str. 83 až 85.

Čtení

 • Čtení slov cizího původu.
 • Vyhledávací čtení.
 • Čtení vět se správnou intonací.
 • Uč. str. 126-129.

Psaní

 • Opis a přepis.
 • Písanka str. 18-19.

Matematika

 • Násobení číslem 2. Slovní úlohy na násobení.
 • Vyvození dělení 2.
 • PS 6. díl str. 4-7.

Prvouka

 • Jaro – opakování.
 • Čas – změny v průběhu času.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – jarní květiny.

Výtvarná výchova

 • Modelování podle skutečnosti.

Hudební výchova

 • Velikonoční prázdniny.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – atletika.
 • Přetlaky a přetahy, cvičení s lanem.

Doplňující informace pro rodiče

 • 10. 4. – velikonoční prázdniny.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český  Matematika Prvouka                                                  
Slabiky BĚ, PĚ Procvičuj násobení 2 Hospodářská zvířata
Slabiky DĚ, TĚ, NĚ Hledej výsledek Mláďata
Obrázkové diktáty – DĚ, TĚ, NĚ Násobení na čas Hospodářská zvířata
Slova s DĚ, TĚ, NĚ Pexeso – násobení 2 Jaro – opakování
Věty se slovy s DĚ, TĚ, NĚ Početní trenažér dělení
Rozkvetlá louka Najdi vetřelce
Veselé procvičování Dělení 2
Párové souhlásky – opakování
Back To Top