Týdenní plán od 24. 4. do 28. 4. 2023

Český jazyk

 • Opakování – slova se slabikami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, MĚ, VĚ.
 • Procvičování psaní párových  souhlásek.
 • Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.
 • Uč. str. 88-89, 110-111.

Čtení

 • Čtení vět se správnou intonací.
 • Čtení s porozuměním.
 • Uč. str. 130,131.

Psaní

 • Přepis říkanek.
 • Písanka str. 22 a 23.

Matematika

 • Násobení a dělení 3.
 • Násobení a dělení číslem 1.
 • Slovní úlohy.
 • Rozlišování dvakrát, třikrát více/méně a o dva, o tři více/méně.
 • PS str. 12-18.

Prvouka

 • Kalendář –  měsíce v roce, dny v týdnu.
 • PS str. 62-64.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – jarní květiny (dokončení).

Výtvarná výchova

 • Probouzení přírody.

Hudební výchova

 • Hra na tělo – Žížaly.
 • Polkový krok – Tancovala žířala.
 • Houslový klíč.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – házená.

Doplňující informace pro rodiče

 • 24. -28. 4. –Barevný týden 
 • 27. 4. 2023 Slet čarodějnic a čarodějů v 16:00 u školy. Chystejte kostýmy a košťata!
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.

 

Back To Top