Týdenní plán od 10. 11. do 14. 11. 2014

Čtení

 • Opakování a procvičování probraného učiva
 • Procvičování slabik s T, t, vázání ve slova a věty
 • Diktát slabik a slov – vyskládávání ze složky
 • Vyvození písmena J, j
 • ŽA str. 18 – 21, str. 23 – barevné rámečky, PL, odkazy na plánu, výukové programy
 • Poslech pohádky z CD

Psaní

 • Nácvik a psaní psacího a, á, o
 • Přepis písmen tiskacích na psací
 • Diktát písmen a slabik (le, li lu, lí, lé, lů)
 • Číslice

Matematika

 • Číselná řada a osa
 • Součet a rozdíl čísel do 5
 • Slovní úlohy
 • Pracovní listy, výukové programy, odkazy na plánu, učebnice str. 23, 24

Prvouka

 • Rodina
 • Domov
 • Uč. str. 22 – 25, PL, odkazy na plánu

Pracovní vyučování

 • Nemáme – beseda s policií ČR

Výtvarná výchova

 • Práce s papírem

Hudební výchova

 • Opakování písní – jednoduchý doprovod
 • Pochod

Tělesná výchova

 • Zdokonalování kotoulu vpřed – jeho užití v jednoduché sestavě
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Věnujte větší pozornost domácí přípravě dítěte, obzvláště písemné
 2. Kontrolujte pomůcky – učebnice a sešity, ostrouhané pastelky a tužky (některé tužky zanechávají širokou stopu – písmo je pak neúhledné)
 3. Pravidelně s dětmi čtěte
 4. V pátek od 16.00 proběhne v tělocvičně karneval v maskách – děti minulý týden obdržely pozvánky
 5. Kdo má ještě zájem o objednávku knihy z Mladého čtenáře, zašlete vyplněnou a podepsanou objednávku – letáčky si děti odnesly domů také už minulý týden

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka  Různé
Slabiky s T  Počítáme do 5  Můj domov  Cvičení
Slova s T  Procvičujeme  Říkanka  Já mám koně
Věty s T  Sčítání do 5  Pohádkové postavy  Malý krokodýl
Písmeno J  Číselná řada    
Domino  Číselná řada 2    
Back To Top