Týdenní plán od 17. 11. do 21. 11. 2014

Český jazyk

 • Dvojhlásky au, ou.
 • Krátké a dlouhé samohlásky (u, ú. ů; y, ý).

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou délkou dlouhých samohlásek.

Psaní

 • Přepis a opis slov.
 • Diktát slov na krátké a dlouhé samohlásky.

Matematika

 • Orientace na číselné ose do 100, zápis a porovnávání čísel; jednotky a desítky.
 • Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.

Prvouka

 • Rodina, příbuzenské vztahy.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodninami.

Výtvarná výchova

 • Rytmické řešení ploch s využitím různých prvků.

Hudební výchova

 • Karneval zvířátek.
 • Výška, síla a barva hlasu.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.
 • Tanec založený na chůzi a běhu.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 17. listopadu je státní svátek.
 • Ve středu 19. 11. se konají konzultační schůzky.
 • Pravidelně kontrolujte dětem pomůcky. Chybí lepidla, nůžky, tužky, gumy a ostrouhané pastelky. Dokupte tabulky a fixy.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Slova nadžazená Porovnávání do 100 Rodina
Psaní ú,ů Stovková tabulka  
  Sčítání desítek  
Back To Top