Týdenní plán od 17. 11. do 21. 11. 2014

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova s, v, z

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • Popis hračky

Matematika

 • Písemné odčítání do 10 000, zpaměti
 • Rýsování rovnoběžek

Vlastivěda

 • CHKO, kulturní střediska, podniky, bydlení, odpočinek

Přírodověda

 • Živočichové našich lesů

Pracovní činnosti

 • Vytváření výrobku z hlíny

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Souzvuk – akord a intonace 1. 3. 5. stupeň

Tělesná výchova

 • Pravidla her, přihrávky, spolupráce ve hře

Doplňující informace pro rodiče

 

19. listopadu od 15. 30 hod. do 17. 30 hod. konzultační třídní schůzky.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

 

Jazyk český  Matematika    Přírodověda               
Vyjmenovaná slova            

   Zaokrouhlování čísel         

Zvířata v zimě  
Slova příbuzná    Písemné odčítání    
Slova příbuzná    Sčítání a odčítání    
Back To Top