Týdenní plán od 10. 11. do 14. 11. 2014

 

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po p- opakování a procvičování

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • Předložky

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10000
 • Rýsování kolmic

Vlastivěda

 • Významné obce a města v okolí

Přírodověda

 • Rostliny, houby a živočichové lesa

Pracovní činnosti

 • Vytváření výrobku z plastů

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Takty a taktování

Tělesná výchova

 • Přetahování – spolupráce družstev
 • Šplh

Doplňující informace pro rodiče

 • 14. 11. 2014 se přijďte spolu s dětmi pobavit do tělocvičny naší školy. Potěší vás paní Lena Freyová s programem Strašidel se nebojíme, který začíná v 16 hodin. Přezůvky jsou nutné.
 • 19. 11. 2014 se budou konat třídní schůzky.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Přírodověda Angličtina
Kořen slova Sčítání do 10000 Živočichové lesa Pexeso jídlo 
Stavba slova Sčítání do 10000   Jídlo 
Přídavná jména     Sloveso have got 

 

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top