Týdenní plán od 17. 10. do 22. 10. 2016

Čtení

 • Hláska a písmeno U, E. Slabiky – SE, LE, ME, PE, SU, LU, MU, PU
 • Skládání slabik z písmenek ze složky.

Psaní

 • Vázané kličky, dolní oblouky.
 • Obtahování – a, o, u, e.
 • Zdokonalování komunikace – tvořit krátké věty, odpovídat celou větou.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 4, práce s číselnou osou.
 • Zápis příkladů na +, -.
 • Procvičování psaní číslic – 1, 2, 3, 4.

Prvouka

 • Podzim – sad, zahrada, pole.

Pracovní vyučování

 • Navlékání korálků z plastelíny.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus – list (zapíjení barev).

Hudební výchova

 • Hra na tělo, pantomima.
 • Hra na roury dle sluchu. Hudebně pohybová hra – Panenka v dešti.

Tělesná výchova

 • Rytmický pohyb podle hudby.
 • Cvičení – (lavičky + míče).

Doplňující informace pro rodiče

 1. Denně skládejte a čtěte písmenka a slabiky ze složky.
 2. Do PV ve čtvrtek si děti přinesou jehlu a nit.
 3. Ve čtvrtek 20. 10. jedeme na filmové představení.
 4. Ve středu 19. 10. proběhne akce Tvoření z dýní – viz. krátké zprávy.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Sčítání do 3 Písmenko – e Zvířata na podzim
Sčítání a odčítání do 4 Pozice písmenka u Poznáš stěhovavé ptáky?

Text

Back To Top