Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2016

Čtení

 • Čtení slabik. Skládání a rozklad slabik. Seznámení s i, í, y, ý.
 • Opakování probraných slabik z minulého týdne.
 • Diktát písmen. Vyhledávání tiskacích a psacích tvarů.

Psaní

 • Procvičování dolního, horního oblouku a číslic 3, 4.
 • Obtahování – i, psaní dlouhých samohlásek.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 4, opaková slovních úloh.
 • Diktát čísel. Číselná řada do 5, psaní číslice 5.

Prvouka

 • Zvířátka na podzim. Shrnutí učiva – test.

Pracovní vyučování

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Podzimní prázdniny

Hudební výchova

 • Státní svátek

Tělesná výchova

 • Závodivé hry. Přetahy, přetlaky – lano.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 26. 10. a ve čtvrtek 27. 10. děti mají podzimní prázdniny.
 2. V pátek 28. 10. je státní svátek.
 3. Každý den trénujte čtení slabik.
 4. V úterý si děti přinesou opět cvičební úbor na vyprání.
 5. Zvu Vás na akci 25. 10. – Halloween v parku Pod lipami. Informace na úvodní straně a El-ce.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Porovnávání Hláska, písmeno – i,I Čtyřnohá zvířata
Příklady+, – do 4 Samohlásky dlouhé Pohádka – úkoly

Text

Back To Top