Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Hláska a písmeno O, o
 • Obrázkové čtení vět
 • Skládání ze složek

Psaní

 • Uvolňovací cviky
 • Základní hygienické návyky při psaní

Matematika

 • Nácvik psaní číslice 4
 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4
 • Tvoření otázek a odpovědí – obchodování
 • Vyvození čísla 5
 • Sčítání v oboru čísel do 5

Prvouka

 • Zelenina
 • Zvířata a rostliny v lese

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – brambory

Výtvarná výchova

 • Strom

Hudební výchova

 • Správné dýchání a správná výslovnost při zpěvu
 • Nácvik písně Kočka leze dolů
 • Poslech: Malé kotě

Tělesná výchova

 • Rytmizovaný pohyb
 • Cvičení s míči, v družstvech

Doplňující informace pro rodiče

 • Denně procvičujte čtení a skládání. Pracujte po chvilkách, říkejte si s dětmi slova na počáteční písmena M, L, S, A, O
 • Pravidelně kontrolujte pouzdra. Veďte děti k samostatnosti při přípravě do školy
 • V úterý si děti přinesou jeden menší brambor do pracovní výchovy

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO 
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
První hláska Počítej! Podzim
Písmeno O Obrázkové počítání Podzimní plody
Učíme se O Počítáme do 5 Zvířata na podzim
Čtení slov Sčítání do 5 Ovoce nebo zelenina?
Podzimní úroda
Back To Top