Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2022

Pondělí 24. 10. 

ČJ: Vyvození písmene P – s. 38, 39

M:  Číslo 5 – porovnávání, slovní úlohy, sčítání do 5
psaní příkladů do sešitu M

ČJ: Uvolňovací cvičení s. 23,
procvičování čtení – ŽA s. 36, 37

TV: Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti

Úterý 25. 10. 

ČJ: Slabiky PA, PO, PE  – s. 40, 41

M: Sčítání do 5, psaní číslice 5
Odčítání do 5

PV: Obkreslování podle šablony, vystřihovánky (skládání)
úklid pracovního místa

ČJ: Uvolňovací cvičení – horní zátrh
Čtení – Zdokonalujeme čtení s. 21

 

Doplňující informace pro rodiče

26. 10.,  27. 10. – podzimní prázdniny
28. 10. – Státní svátek

  • Během dnů volna zkontrolujte a doplňte dětem pomůcky (lepidla, nůžky,pastelky)
  • Denně trénujte +, – do 5, čtení a skládání slov – pracujte po chvilkách
  • V pondělí 31. 10. proběhne ve škole Halloween – děti mohou přijít v maskách

 

PROCVIČUJ SI UČIVO 
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Písmeno P Počítej +, – do 5 Podzim
Urči první písmeno Urči počet Stromy a keře
Hláska a písmeno P Hra na postřeh Zvířata na podzim
Čtení slov – karty Obrázkové počítání
Najdi dvojici Sčítání do 5
Odčítání do 5

Kateřina Jalama, třídní učitelka

 

Back To Top