Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10.

 • 5. A
 • 435× přečteno

Český jazyk

 • Odvozování slov, pravopis souhláskových skupin – učebnice str. 13-16
 • Povídka

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu učebnice str. 17
 • Osnova

Anglický jazyk

 • WHAT, WHOSE – otázky a odpovědi

Matematika

 • Jednotky hmotnosti, učebnice str. 27-28
 • Přímá úměrnost – učebnice str. 26, 40-41
 • Kruh a kružnice – učebnice str. 39-40

Informatika

 • Společenský tok informací – vznik, přenos..
 • Zdroje informací a jejich využití

Vlastivěda

 • Rozvoj vědy a techniky – učebnice str. 12-13
 • Hospodářský rozvoj českých zemí

 

Přírodověda

 • Rostliny nahosemenné – učebnice str. 18-19
 • Houby – učebnice str. 20-21

Pracovní činnosti

 • Kohout z barevných papírů

Výtvarná výchova

 • Nádoby – dokončení

Hudební výchova

 • Opakování not
 • Poslech hudebních ukázek
 • Písně z učebnice

Tělesná výchova

 • Základní cviky seřazené do ucelené sestavy
 • Míčové dovednosti – přehazovaná družstev

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

 

Back To Top