Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10.

 • 5. A
 • 585× přečteno

Český jazyk

 • Odvozování předpony a přípony
 • Záznam do čtenářského sešitu

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu
 • Osnova

Anglický jazyk

 • Předložky IN,ON,UNDER
 • Přivlastňování MY, YOUR

Matematika

 • Přímá úměrnost
 • Řešení slovních úloh
 • Výpočty – obvod trojúhelníku

Vlastivěda

 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Rostliny semenné

Informatika

 • Komunikace na PC – email atd.

Pracovní činnosti

 • Kohout – prostorová práce

Výtvarná výchova

 • Nádoby – vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • Hudební hra – otázka a odpověď
 • Nácvik nové písně
 • Výchovný koncert

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Hod na cíl

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 10. 10. – dopravní hřiště Krnov

Ve středu 12. 10. – koncert Hudba Afriky

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top