Týdenní plán od 17. 1. do 21. 1.

 • 4. B
 • 684× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování koncovek podstatných jmen podle vzorů rodu středního – pracovní sešit
 • Vzory podstatných jmen rod ženský žena, růže – učebnice str. 80-86
 • Praktické čtení – texty z čítanky
 • Čtenářský sešit, text zpaměti

Český jazyk – sloh

 • Jazykolamy

Anglický jazyk

 • Popis třídy
 • There is/are

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Řešení slovních úloh – učebnice str. 20-29

Vlastivěda

 • Města ČR – učebnice str. 25-28
 • Orientace na mapě ČR

Přírodověda

 • Živočichové ve vodě – kapr, štika, skokan, rak
 • Poznej podle obrázku – pracovní list

Pracovní činnosti

 • Vyšívaný obrázek

Výtvarná výchova

 • Dekorativní řešení plochy – různé tvary a barevné kombinace

Hudební výchova

 • Poslech – Jakubovo probuzení
 • Grónská písnička – s doprovodem na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Závěrečná lekce kurzu plavání – bazén Krnov.

Informatika

 • Psaní Zav všemi deseti
 • Zpracování a využití informací

Doplňující informace pro rodiče

Středa 19. 1. – plavání.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Text

Back To Top