Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1.

 • 4. B
 • 511× přečteno

Český jazyk

 • Opakování – učebnice str. 82
 • Vzor růže – učebnice str. 84-86
 • Pohádky našich i cizích autorů – čítanka

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů, praktické čtení

Anglický jazyk

 • Otázky a odpovědi
 • Opakování

Matematika

 • Násobení a dělení – učebnice str. 26-29
 • Řešení slovních úloh
 • Trojúhelníky – pracovní sešit

Vlastivěda

 • Shrnutí učiva o městech ČR – pracovní list 11A
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Skokan hnědý, rak říční – učebnice str. 50-51
 • Bělásek zelný – učebnice str. 59-60

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce

Výtvarná výchova

 • Dekorativní řešení plochy

Hudební výchova

 • Rytmizace a melodizace říkadla
 • Píseň s doprovodem

Tělesná výchova

 • Záchrana a dopomoc – stoj o rukou
 • Hry s míčem

Informatika

 • Využití informací z webových stránek
 • Vytištění materiálů

Doplňující informace pro rodiče

Stabilní rozvrh hodin, tělesná výchova úterý a čtvrtek.

Uzavřena klasifikace za 1. pololetí viz iskola.cz.

V pondělí 31. 1. jedeme do kina v Krnově.

Taťána Hazuchová

Back To Top